Każdy z nas ma własne sposoby przyswajania wiedzy, dlatego zawsze na początku pracy z nowym uczniem rozpoznaję jego indywidualny styl uczenia się. Stwierdzam, czy jest słuchowcem, wzrokowcem czy raczej kinestetykiem, i dostosowuję do tego sposób przekazywania informacji.

Najczęściej pracuję w małych grupach (trzy-, czteroosobowych), dzięki czemu jestem w stanie zaoferować każdemu z moich uczniów indywidualne podejście, uwzględniające jego potrzeby i preferencje związane z uczeniem się języka.